HistoriaJednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie utworzono w roku 1894. Skupiała w większości Niemców. W pierwszych latach istnienia OSP na stanowiskach prezesów i naczelników byli: Francke, Braun, Methner. W roku 1921 odbyło się zebranie walne – na 31 członków tylko 3 stanowili Polacy: Maślanka Franciszek, Grzegorczyk Jan i Kuchniczak Jan. W roku 1924 odbyły się uroczystości 30 – lecia istnienia bojanowskiej OSP. Obchody uświęcił występ orkiestry 57 pułku piechoty z Poznania. Naczelnikiem był wówczas Niemiec, Henryk Methner. Pierwszym polskim naczelnikiem był Karol Krawczyk, który objął tę funkcję w roku 1926. W 1935 roku utworzono żeńska drużynę strażacką liczącą 14 dziewcząt. Dowodziła Irena Szubówna. Już wtedy organizowano powiatowe i rejonowe zawody sprawnościowe.

OSP Bojanowo zdobywa w roku:

1934 – II nagrodę w Jutrosinie
1935 – I nagrodę w Bojanowie
1936 – III nagrodę w Rawiczu
1937 – II nagrodę w Miejskiej Górce
1938 – I nagrodę w Golinie Wielkiej

Na walnym zebraniu dnia 27 września 1945 roku w skład zarządu OSP weszli:

Prezes – burmistrz Majchrzak Florian
Naczelnik – Drożdżyński Antoni
Skarbnik – Tyrakowski Edmund
Sekretarz – Dobecki Henryk
Gospodarz – Pawłowski Władysław

Przy boku OSP zorganizował się Harcerski Oddział Pożarny z druhem Władysławem Fojtem na czele.

W chwili powstania OSP Bojanowo dysponowała sprzętem w postaci sikawek. Były to sikawki podręczne tzw. „szpryce”. Odpowiednie wyposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia pożarnicze oraz przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych stawało się wtedy koniecznością, ze względu na duże zagrożenie pożarowe. Dotkliwe pożary wyrządziły miastu ogromne straty. Największy pożar w dziejach miasta wybuchł 12 sierpnia 1857 roku na skutek podpalenia przez jednego z mieszkańców Bojanowa. Spaliły się wtedy 422 budynki, dwa tysiące ludzi zostało bez dachu nad głową, a 19 osób poniosło śmierć. 10 sierpnia 1947 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanowie obchodziła 50 – lecie swojego istnienia. Obchodziła je pod strażackim hasłem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Odprawiona została msza w intencji strażaków. Odbył się też z tej okazji Zjazd Powiatowy Straży Pożarnych. 50 – lecie przypadło, co prawda w 1944 r., ale ze względu na wojnę nie można było go obchodzić. W 1954 r. przypadł Jubileusz 60 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie. Uroczystości z tej okazji zostały zorganizowane w dniu 10 lipca 1955 roku przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Rawiczu i Komendę OSP w Bojanowie. Ważnym wydarzeniem tej uroczystości było oddanie do użytku oraz otwarcie nowo wybudowanej remizy strażackiej. Prace przy jej budowie rozpoczęto już w 1950 r., ponieważ dotychczasowy budynek remizy nie odpowiadał potrzebom ciągle rozwijającej swoją działalność straży pożarnej. Postanowiono, więc wybudować budynek z prawdziwego zdarzenia. Jednym z jej budowniczych był Roman Piotrowski ojciec Henryka, aktualnego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie. W przeprowadzonych wówczas Powiatowych Zawodach Straży Pożarnych zwyciężyła drużyna z Bojanowa. We wrześniu 1955 roku zakupiono ze środków państwowych nowy wóz bojowy. W 1964 roku przypadała 70 rocznica powstania OSP w Bojanowie. Z tej okazji mieszkańcy ufundowali strażakom sztandar, który został im wręczony 12 lipca 1964r. W kolejnych latach następował wzrost aktywności OSP. W 1970r. liczyła ona 50 członków oraz 45 uczniów Państwowego Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa tworząc 3 drużyny oraz 2 drużyny były w Szkole Podstawowej. Młodzieżą strażacką opiekował się nauczyciel Z.S.R Marek Borowiecki. W latach 1977 – 80 drużyny młodzieżowe Bojanowa – pod względem sprawności – zajmowały 3 miejsce w województwie leszczyńskim. Brały też udział w krajowych konkursach organizowanych pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W roku 1981 zajęły VI miejsce w kraju, a w 1985 r. I miejsce, otrzymując puchar Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Od 1976 r. istnieje w Bojanowie Zarząd Miejsko – Gminny OSP, w którym prezesów pełnili Teodor Kruger, Kazimierz Idczak, Józef Zuter a naczelnikami byli Antoni Drożdżyński, Feliks Radajewski, Jerzy Tyczyński. Zarząd OSP Bojanowo pod prezesurą Edmunda Pawłowskiego przez 3 lata nie był w stanie zorganizować uroczystości 85- lecia istnienia OSP w Bojanowie. W tej kadencji zarządu praca układała się bardzo źle, nie było współpracy. Zamiast pomnażać majątek OSP uszczuplono go przez sprzedaż drabiny mechanicznej.


W styczniu 1981r. zarząd na walnym zebraniu musiał ustąpić, wybrano odmłodzony zarząd druhów w składzie:

Prezes – Gertych Krzysztof
Zastępca prezesa – Radajewski Feliks
Sekretarz – Gołąb Kazimierz
Skarbnik – Tyczyński Jerzy
Gospodarz – Majewski Henryk

Dnia 26 maja 1982 r. odbyły się Gminne Zawody OSP w Tarchalinie. Organizacyjne zawody wypadły dobrze, przygotowanie sekcji na poziomie średnim. Dnia 12 września 1982 r. zostało powierzone OSP w Bojanowie zorganizowanie zawodów rejonowych. Zbiórka sekcji odbyła się przed remiza OSP. Podczas przemarszu ulicami na boisko sportowe przygrywała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobylina. Po wykazaniu swoich umiejętności ze sprzętem zmotoryzowanym odbyła się zabawa. Dochód z niej zasilił kasę OSP. Bojanowska OSP w 1995 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dysponuje różnym sprzętem bojowym: ciężkim samochodem gaśniczym „Jelcz” oraz średnim samochodem gaśniczym „Star ”, ponadto nożyco – rozpierakiem służącym do ratowania ludzi zakleszczonych w pojazdach czy zabudowaniach, pilarkę spalinową, hełmami itp. Strażakami uprawnionym do kierowania samochodami pożarniczymi są: Tomasz Gawlicki, Dariusz Gurdak, Mirosław Wojciechowski. Aktualnie strażacy najczęściej udzielają pomocy w wypadkach drogowych i kolizjach na drodze krajowej nr 5.

Od 2001 r. działa zarząd w składzie:

Prezes – Tomasz Waszyński
Zastępca prezesa i naczelnik – Henryk Piotrowski
Sekretarz – Tomasz Gawlicki
Skarbnik – Zenon Pszeniczny
Gospodarz – Adam Wyrwantowicz

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie w latach 2005 - 2010:

Prezes-Bogdan Kreczmer
Naczelnik-Henryk Piotrowski
Skarbnik-Zenon Pszeniczny
Sekretarz-Łukasz Strugała
Gospodarz-Roman Piotrowski

Obecny Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie:

Prezes: Bogdan Kreczmer
Wiceprezes, naczelnik: Dariusz Gurdak
Zastępca naczelnika: Sławomir Zyber
Skarbnik: Zenon Pszeniczny
Sekretarz: Łukasz Kasprzyk
Gospodarz: Grzegorz Mardas
Członek: Mateusz Skrzypczak